O Serserilerden Biri Pantolonunu Değiştirmeyi Unutmuş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün akşam Okmeydanı’nda iki üç serseri bir kıraathaneye girdiler ve orada vatandaşımıza güya ‘biz buradayız’ deyip bir taraftan da arkalarına bakarak, korkak ve ürkek bir şekilde orada maskeleriyle birlikte tehdit etmeye çalıştılar. Fakat bir yanlış yapmışlar. İçlerinden birisi pantolonunu değiştirmeyi unutmuş" dedi.

O Serserilerden Biri Pantolonunu Değiştirmeyi Unutmuş

İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlığın Konferans Salonu’nda halk oylaması seçim güvenliğiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Halk oylamasının güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesinin seçmenin hür iradesinin her türlü baskı, yönlendirme ve müdahaleden uzak bir şekilde sandığa yansımasını sağlamak üzere Bakanlık tarafından alınan tedbirlerin halk oylaması öncesi tedbirler, oylama gününe ilişkin tedbirler ve halk oylaması sonrasına ilişkin tedbirler olarak 3 kısımda ele alındığını anlatan Soylu, “Halk oylaması öncesinde aldığımız tedbirler kapsamında, referandum tarihi belli olduktan kısa bir süre sonra bizzat başkanlık ettiğim ve Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ile il valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve MİT Müsteşarlığı temsilcilerimizin katılımıyla 81 ili kapsayan 7 bölgede halk oylaması bölge güvenlik toplantıları gerçekleştirdik. Kendileriyle hem bu seçimin önemini, hem olası tehditlerin hem de alınması gerekli önlemlerin değerlendirmesini yaptık. Hep beraber yol haritası belirledik ve yine kendilerine seçim güvenliğine ilişkin yazılı talimatnamelerimizi vermiş olduk. Batı’da söylendiği şekliyle bir çeklist oluşturup arkadaşlarımızın çalışmalarını buna göre koordineli bir şekilde sürdürmelerini, her birinin kendine ait ayrı bir liste yapmasını ve bu listelerinde burada gerek Jandarma Genel Komutanlığımızca, gerek Emniyet Genel Müdürlüğümüz, gerek Sahil Güvenlik Komutanlığımız, gerekse de İçişleri Bakanlığımız toplam olarak takip etmesini sağladık. Ayrıca bakan yardımcımız ve müsteşarımız tarafından ayrı ayrı 20’şer ilde saha çalışmaları gerçekleştirilerek çalışmaların kontrolü yapılmıştır” diye konuştu.

“HALK OYLAMASINDA GÖREV ALACAK PERSONEL, HALK OYLAMASIYLA İLGİLİ HİZMET İÇİ EĞİTİME TABİ TUTULMUŞLARDIR”

Bakan Soylu, halk oylaması öncesi alınan tedbirlerden bazı başlıkları ise şöyle özetledi:

“Halk oylaması öncesi, günü ve sonrasında kamu görevlileri, güvenlik güçlerinin idarenin tarafsızlığını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmaları hususunda talimatlandırılmıştır. Miting ve propaganda faaliyetlerinin güvenlik içinde yapılabilmesi için mevcut talimatlar çerçevesinde yol kontrol uygulamaları arttırılmıştır. Güvenlik noktasında istihbarat çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Güvenliği sağlamak için personel ve araç takviyesi gerçekleştirilmiştir. Valiler tarafından illlerde halk oylaması güvenliği toplantıları yapılmış ve güvenlik planları hazırlanmıştır. Valilerimiz tarafından yerel basın mensuplarıyla güvenlik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Halk oylamasında görev alacak personel, halk oylamasıyla ilgili hizmet içi eğitime tabi tutulmuşlardır. Seçimlerin sıhhati açısından ciddi öneme sahip olan enerji arzının sürekliliğini sağlamak için enerji dağıtım merkezleri, doğalgaz ve petrol boru hatlarına yönelik koruma tedbirleri gözden geçirilmiş, özel güvenlik personel sayısı arttırılmıştır. Gerektiğinde güvenlik korucusu ve gönüllü güvenlik korucularının da görevlendirilmesi planlanmıştır. Her seçim döneminde şikayet konusu olan sesli propagandalar hususunda ilgili mevzuatın konuya ilişkin hükümlerinin uygulanmasına özen gösterilmiştir. Siyasi parti binaları, kamu binaları ve vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde de ilave güvenlik tedbirleri alınmıştır. Oylamalara gölge düşürmek maksatlı propaganda baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme maksatlı kitlesel eylemlerin organize edilmesine karşı gerekli güvenlik tedbirleri hep birlikte temin edilmiştir. Sandık seçmen listelerinin bulunduğu yerlerde korunarak, askıdan indirinceye kadar yetkisiz kişilerce müdahale edilmemesi, tahrip edilmemesi için gerekli tedbirler de alınmıştır. Halk oylamasında kullanılacak oy pusulalarının basıldığı yerlerde ve basılmış pusulaların seçim kurullarına intikali sırasında güvenliğin sağlanması için gerekli bütün önlemler alınmıştır.”

“BAKANLIK MERKEZİMİZDE HALK OYLAMASI GÜVENLİK KOORDİNASYON MERKEZİ KURULMUŞTUR”

“Güvenlik kameraları konusuna ayrı bir önem verdik” diyen Soylu, “Sandık kurulacak olan binaların teknik alt yapısı gözden geçirilerek, binaların bahçesini de görecek şekilde güvenlik kameralarının hazır edilerek çalışır halde bulundurulması sağlanmıştır. Bütün bu güvenlik tedbirlerini takip etmek amacıyla Bakanlık merkezimizde Halk Oylaması Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulmuş ama ilgili genel müdürlüklerimiz, Jandarma Genel Komutanlıkğımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızda da aynı birimler tesis edilmiştir” açıklamasında bulundu.

“OY VERME YERLERİNDE SANDIK BAŞLARINDA VE YAKIN ÇEVRESİNDE VATANDAŞ ÜZERİNDE BASKI KURMAYA DÖNÜK FAALİYETLER ENGELLENECEKTİR”

Halk oylaması gününe ilişkin tedbirlerle ilgili ise Bakan Soylu, “Oy kullanma gününde sandık alanlarına gidiş ve geliş yollarında ve sandık başlarında çıkabilecek olası hadiselere anında müdahale edilecek şekilde gerek personel gerekse ekipman noktasında bütün tedbirler alındı. Oy verme yerlerinde sandık başlarında ve yakın çevresinde vatandaş üzerinde baskı kurmaya dönük faaliyetler engellenecektir. Vatandaşlarımızın hür iradeleriyle oy kullanabilmeleri için hiçbir baskıya maruz kalmadan oy verme yerlerine güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak tedbirler alınmış, her türlü imkan ve vasıta temin edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“PLANLI BİR SABOTAJ VEYA KENDİLİĞİNDEN GERÇEKLEŞEBİLECEK HERHANGİ BİR ELEKTRİK ARIZASINA KARŞI GEREKLİ BÜTÜN TEDBİRLER ÖNCEDEN ALINMIŞTIR”

Bakan Soylu, oylama sonrası ve oy sayımı süresince alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili, “Oy sayımı ve dökümünün gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak sandıkların konulacağı yerler ve çevrelerinin iyi aydınlatılması konusunda Seçim Kurulları ile iş birliği yapılmış, planlı bir sabotaj veya kendiliğinden gerçekleşebilecek herhangi bir elektrik arızasına karşı gerekli bütün tedbirler önceden alınmıştır. Oyların sayımı ve dökümü aşamasına gelindiğinde sandık alanı ve etrafında yetkili ve görevli haricinde hiç kimse bırakılmayacak bu suretle herhangi bir taşkınlık veya karışıklık meydana getirebilecek şahıs ve grupların sandık binası ve çevresinde bulunmalarına asla izin verilmeyecek. Oy torbalarının ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince koordineli bir şekilde güzergahta tedbirler alınarak sandıkların nakilleri için gerekli güvenlik planlamaları yapılmıştır. Kırsal alandaki oylama sonuçlarının Seçim Kurulu Başkanlıklarına güvenli bir şekilde ulaşması için güzergahta jandarma teşkilatınca alınacak önlemlere ek olarak emniyet teşkilatınca da asayiş ve trafik yönünden gereken bütün tedbirler planlanmıştır. Güvenlik açısından hassasiyet arz eden yerleşim birimlerindeki oy sandıkları ile sayıma ilişkin evrak ve belgeler 298 Sayılı Kanun’un 107’inci maddesine uygun olarak sandık başkanı ve en az iki üyeyle birlikte gerektiğinde zırhlı araç ve helikopterlerden de yararlanılmak suretiyle ilçe seçim kurullarına intikal ettirilecektir. Sandıklardan gelen tasnif edilmiş oy pusulalarının yer aldığı torbaların muhafaza edileceği binaların güvenliğinin sağlanması için yine bütün güvenlik önlemleri arkadaşlarımızca ve birimlerince tesis edilmiştir” şeklinde konuştu.

“OY KULLANMA GÜNÜ VE SAYIM, DÖKÜM ESNASINDA HERHANGİ BİR ENERJİ VE İLETİŞİM KESİNTİSİ OLMAMASI İÇİN GEREKLİ BÜTÜN TEDBİRLER ALINMIŞTIR”

“Halk oylaması sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra istenmeyen olayların meydana gelmemesi, bir takım şahıs ve grupların kamuoyunu manipüle etmemesi, herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için gerekli bütün tedbirler planlanmıştır” diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca enerji, iletişim, ulaşım tedbirlerine ilişkin bakanlığımız, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile müşterek bir toplantı gerçekleştirmiş ve şu kararlar alınmıştır: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca halk oylaması süresince ve oy verme günü kara, deniz ve hava ulaşımının kesintisiz sağlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Sabit ve mobil iletişim şebekesinin faal halde bulundurulması sağlanarak, seçim sonuçlarını manipüle etmeye yönelik faaliyetlere karşı yine gerekli tedbirler planlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, özellikle oy kullanma günü ve sayım, döküm esnasında herhangi bir enerji ve iletişim kesintisi olmaması için gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Arızaların anında tespiti ile müdahalesi amacıyla vardiyadaki ekip sayısıyla araç ve gereç sayıları arttırılmıştır. Bütün bunların yanında olası aksaklıklar için mobil jeneratörler temin edilmiştir. TEDAŞ yetkilileriyle koordinasyon sağlanarak illerde kriz merkezleri oluşturulmuştur. Sahil Güvenlik Komutanlığınca sorumluluk sahasındaki kritik tesislerin korunması için gerekli tedbirler de bunlara ilaveten alınması sağlanmıştır. Gökçe Ada ve Bozca Ada’ya seçim sandıklarının taşınması hususundaki ulaşım tedbirleri de arkadaşlarımız tarafından planlanmıştır.”

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLARAK CİDDİ BİR ÇALIŞMA, PLANLAMA VE TEYAKKUZ HALİNDEYİZ”

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nin (GAMER), seçim hareket merkezi olarak görev yapacağını bildiren Soylu, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından birer temsilci de burada görevlendirilmiştir. Aziz milletimize şunu ifade etmek isterim ki; İçişleri Bakanlığı olarak 16 Nisan referandumunun güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ciddi bir çalışma, planlama ve teyakkuz halinde bulunuyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bu seçimde de vatandaşlarımızın özgür iradesinin hiçbir güvenlik zafiyetine yol açmadan, sandığa tam olarak yansımasını temin etmiş olacağız. Hem İçişleri Bakanlığımız hem devletimizin diğer ilgili birimleri ve makamları hem de aziz milletimiz bu tecrübeye, deneyime sahiptir ve bunu başarabilecek bir güce sahiptir. Ben bu itibarla 16 Nisan referandumunun ülkemiz ve milletimiz için güzel neticelere vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah 16 Nisan tarihi ve ondan sonraki tarihlerde de bu mücadelemizi büyük kararlılıkla bütün güvenlik kuvvetlerimizle yerine getireceğiz ve hep birlikte inşallah mutlu, umutlu ve ülkemizin daha güçlü, kuvvetli demokrasiyle beraber daha emin adımlar atacağımız güzel günlere hep birlikte ulaşacağız” dedi.

“ARKADAŞLARIMIZ, HUZURU VE SÜKUNU ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞAN BU SERSERİLERİ BİR ŞEKİLDE ADALETE TESLİM ETMEK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRMÜŞLERDİR”

Bakan Soylu, bir gazetecinin, “Hassasiyet arz eden bölgeler derken nereleri kastediyorsunuz? Özellikle güvenlik tedbirleri alınırken bölgelere göre ya da illere göre bir ayrım yapıldı mı ya da farklı bir uygulama gerçekleştirilecek mi?” soruları üzerine, “Biz, güvenlik açısından da demokrasi açısından da oy kullanması açısından da seçim tecrübesi olan bir milletiz ve aynı zamanda seçim tecrübesi olan bir devletiz. Bundan önceki tüm seçimlerde ve referandumlarda olayların daha çok nerede çıktığı hafızamızda ve arşivimizdedir. Bu planlama başlarken esas itibariyle geçmiş dönemlerde olay sıklığı yaşanan bölgeler esas alınarak bu tip tehditlerin veya bu tip olayların gerek asayiş olsun gerek özgür ve hür oy kullanma kabiliyetini engelleme olsun bütün bunlara yönelik geçmiş dönemlerde örneğin 2010 referandumunda ne kadar olay nerede oldu? Örneğin 2011 seçimlerinde, 2014’te, 2015’te ne kadar olay nerede, hangi coğrafi bölgelerde hangi vilayetlerde ve buralarda bu tip tehditler hangi zaman diliminde, ne zaman oldu? Onların üzerinden haritalandırmayla birlikte yapmış olduğumuz ve önceliklendirdiğimiz çalışmalar söz konusudur. Bunu bölge toplantılarında arkadaşlarımızla paylaştık ve herkes buna ait gerekli bütün tedbirlerini almaktadır yani her bir oy bizim için önemlidir. Dün akşam Okmeydanı’nda iki üç serseri bir kıraathaneye girdiler ve orada vatandaşımıza güya ‘biz buradayız’ deyip bir taraftan da arkalarına bakarak, korkak ve ürkek bir şekilde orada maskeleriyle birlikte tehdit etmeye çalıştılar. Fakat bir yanlış yapmışlar içlerinden birisi pantolonunu değiştirmeyi unutmuş ve arkadaşlarımız bir iki gün önceki eylemde o gün pantolonunu değiştirmeyen kişinin eylemini bütünleştirince hemen gece yarısı bu huzuru ve sükunu ortadan kaldırmaya çalışan bu serserileri bir şekilde adalete teslim etmek üzere emniyete götürmüşlerdir. Yani, devletimiz 24 saat ayaktadır hiç kimsenin endişesi olmasın” cevabını verdi.

(Pelin Üzek - Goncagül Özcan / İHA)HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.